Historik

Historik

Torshälla Frimärksklubb startades i början av 1965.

Första styrelsen utsågs och bestod av följande medlemmar:

Stig Lundkvist, ordförande.

Åke Andersson, sekreterare.

Roman Nowak, kassör.

Övriga medlemmar var:

Karl Klein, Stig Norberg,

Tadeuz Krysiewiez,

Göte Malmström, Gunnar Nilsson, Olle Karlsson och Olle Skogsberg.

I januari 1966 blev Rune Eriksson ordförande

och Olle Smedberg kassör.

Första möteslokalen var Torsgården, för att sedan bli Kvarnen, Gökstensskolan, PRO-lokalen och nu Tossila-lokalen.

Mötestiden blev från början söndagsförmiddagar, beroende på att de flesta medlemmarna arbetade skift.

Ett kort försök gjordes att förlägga mötena på kvällstid, men klubben gick kort därefter tillbaks till att ha mötena på söndagsförmiddagar, vilket vi har än idag.

Ordföranden genom åren:

Stig Lundkvist 1965 - 1966

Rune Eriksson 1966 - 1981

Rolf Ryding  1981 - 2010

Janne Nygren 2010 - 2021

Martin Orbe 2022 -

Klubben hade under 1970-talet en mycket livlig ungdomsverksamhet, men det är idag svårt att få in yngre medlemmar i klubben. Positivt är dock att vi framgångsrikt lyckats med rekryktering av nya medlemmar, även om medelåldern är något hög.

Antalet medlemmar har varierat något under åren.

Idag har vi nästan 50 medlemmar och glädjande nog deltar väldigt många på våra möten.

Samarbetet med Eskilstuna Vykortsförening, genererar i ett stort antal intressanta kontakter och bygger ut vårt nätverk, vilket främjar verksamheten på såväl kort, som lång sikt.

De senaste åren har vi också arrangerat Mälardalsträffen tillsammans med Eskilstuna Vykortsförening och 2018 gjorde klubben "comeback" med arrangemanget Frimärkets Dag.

Klubben är ansluten till Sveriges Filatelistförbund SFF.

Medlemmarna väljer själva om de vill vara med i SFF eller endast i Torshälla Frimärksklubb.