Årsberättelse 2021

ÅRSBERÄTTELSE FÖR

ÅR 2021

Torshälla frimärksklubb

Styrelsen för Torshälla Frimärksklubb lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2021 som var klubbens 57:e verksamhetsår.

Under året hade styrelsen följande sammansättning:

 

                                            Ordförande                          Janne Nygren

                                            Kassör                                   Thomas Lewin

                                            Sekreterare                          Peter Olofsson

                                            Styrelseledamot                Guy Ingemar Eriksson

                                            Styrelseledamot                Martin Orbe

                                            Styrelseledamot                Lennart Pettersson

 

Cirkulationsföreståndare var Peter Olofsson.

Revisorer: Gunnar Mangsgård var revisor och Göran Eriksson var revisorsuppleant.

Bibliotekarie var Rolf Ryding och ansvarig för närvarolotteriet har Antti Pelkonen varit.

Valberedning har varit Inge Johansson och Antti Pelkonen.

Gunnar Mangsgård har varit kontaktman med SFF (förbundet).

Under året har styrelsen endast haft ett formellt styrelsemöte och klubben kunde endast genomföra höstsäsongen och första möte i augusti inleddes med ett årsmöte (detta på grund av pågående pandemi).

Vår hemsida har funnits tillgänglig under SFF:s hemsida på internet, där vi informerar om klubbens verksamhet.

Janne Nygren har skött sidan fortsatt bra.

Under året var vi 48 medlemmar, varav 6 stycken passiva/vilande.


Torshälla 2022-02-20


Janne Nygren                                            Thomas Lewin


Peter Olofsson                                         Martin Orbe       

 

Guy Ingemar Eriksson                            Lennart Pettersson